ŘÍHA, Kamil. Analýza hydrodynamických podmínek aparátů jednotek pro termické zpracování odpadů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26092. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Pařízek.
Uložit do Citace PRO