MAŠKOVÁ, Lenka. Druhy poškozování materiálů - II [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26093. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Neterda.
Uložit do Citace PRO