POLÁK, Marek. Legislativa evropské unie o zneškodňování odpadů [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26097. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Jícha.

Uložit do Citace PRO