NAVRÁTIL, Petr. Využití aktivního uhlí v procesu čištění spalin [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26112. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Filip Jedlička.
Uložit do Citace PRO