EBRINGEROVÁ, Veronika. Biomechanická studie kyčelního kloubu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2612. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO