VLACHYNSKÁ, Alžběta. Vyhledávání oblastí bohatých na adenin a guanin. Online, Bakalářská práce, vedoucí Denisa Maděránková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26120. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO