HOLIŠ, Michal. Konstrukce ocasních ploch [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2614. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce František Vaněk.
Uložit do Citace PRO