KASPAR, Pavel. Zpracování signálů z moderních mikroskopů pro lokální charakterizaci materiálů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26150. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavel Tománek.
Uložit do Citace PRO