JAKUBÍČEK, Roman. Korekce pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datech [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26153. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Petr Walek.
Uložit do Citace PRO