HOŘAVOVÁ, Lenka. Spektrofotometrie přírodních látek – sekundárních metabolitů rostlin [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26154. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Ivo Provazník.
Uložit do Citace PRO