BARTOŠ, Filip. Technologie zhotovení odlitků "na hotovo" [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2618. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Horáček.
Uložit do Citace PRO