SEDLÁČKOVÁ, Gabriela. Metody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26181. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavel Leinveber.
Uložit do Citace PRO