PTÁČEK, Ondřej. Analýza variability srdečního rytmu pomocí korelačních dimenzí [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26182. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Oto Janoušek.
Uložit do Citace PRO