SLOUKA, Petr. Zařízení pro měření elektrické aktivity svalů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26184. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Balogh.
Uložit do Citace PRO