ŠEJNOHOVÁ, Marie. Odstranění anesteziologické trubice z pediatrických CT dat [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26188. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Petr Walek.

Uložit do Citace PRO