STRAKOŠ, Libor. Odezva biologických signálu na akustickou a optickou stimulaci [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26192. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Karel Bubník.
Uložit do Citace PRO