TRÁVNÍČEK, Vojtěch. Porovnávání významných bodů pro detekci objektů v obraze [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26194. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Harabiš.

Uložit do Citace PRO