ŠIBÍKOVÁ, Anna. Biofunkcionalizace ve vodě rozpustných CdTe kvantových teček [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26195. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jana Pekárková.
Uložit do Citace PRO