PRAŽÁK, Ondřej. Laboratorní úloha řízení pohybu při přemisťování zavěšeného předmětu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26198. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Zdeněk Němec.
Uložit do Citace PRO