NICÁK, Michal. Moderní pouzdření a 3D systémy [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/262. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Ivan Szendiuch.

Uložit do Citace PRO