BĚLÍK, Pavel. Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod. Online, Bakalářská práce, vedoucí Veronika Novotná. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2620. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO