BARÁK, Vít. Specifika tváření elastomery [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26212. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kamil Podaný.

Uložit do Citace PRO