POLÁK, Pavel. Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady S7-1200 [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26214. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Marada.
Uložit do Citace PRO