JIRČÁK, Ondřej. Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-1200 [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26216. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Marada.
Uložit do Citace PRO