KOCOVÁ, Lucie. Návrh a realizace měření elektrických vlastností biologických tkání [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavel Tománek.
Uložit do Citace PRO