KUBÁČEK, Svatopluk. Experimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26222. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jan Odstrčilík.
Uložit do Citace PRO