KOTLÁNOVÁ, Markéta. Fyzikální vlastnosti sterilizační páry [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26225. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Holcman.

Uložit do Citace PRO