MATEJKOVÁ, Magdaléna. Vyhodnocení vlastností tlakové vlny v lidském těle při různých excitacích [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26234. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vlastimil Vondra.

Uložit do Citace PRO