VESELÍK, Tomáš. Fundamentální analýza vybraných českých akciových titulů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2624. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.
Uložit do Citace PRO