HERMANY, Jiří. Záření soustav antén v blízké zóně [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26262. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Nováček.
Uložit do Citace PRO