HLOUŠEK, Tomáš. Rušení v bezdrátových sítích a jejich modelování (AWGN, Rayleigh, Rice fading channels) [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26265. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jan Mikulka.
Uložit do Citace PRO