ŠIMÍČEK, Pavel. Program pro hodnocení kvality obrazu s využitím neuronové sítě [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26268. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Slanina.
Uložit do Citace PRO