SLÁMA, Jan. Ustálený chod vedení 400 kV [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2627. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Vladimír Blažek.
Uložit do Citace PRO