KOLÁŘ, Pavel. Dopravní terminál v areálu bývalé továrny T. Bati ve Zlíně [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26276. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Helena Zemánková.

Uložit do Citace PRO