ŠTURM, Vladimír. Polyfunkční blok na území bývalé textilní továrny Vlněna v Brně [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26288. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Helena Zemánková.
Uložit do Citace PRO