NAJMAN, Jan. Rozšíření robotu Car4 o palubní počítač a snímače Kinect a Hokuyo [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26291. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Josef Vejlupek.

Uložit do Citace PRO