ŘEZNÍČEK, Josef. Přednádražní prostor a dopravní terminál města Havířova [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26303. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Jan Koutný.

Uložit do Citace PRO