SKOUMAL, Jan. Rozvoj území ostrova Štvanice v Praze [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26306. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO