KÁLALOVÁ, Kateřina. Ponava - potenciál rozvoje území [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26309. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO