DUBSKÁ, Lenka. ‘‘Nová nábřeží – skrytý potenciál řeky Svratky v Brně‘‘ [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26311. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Luboš Františák.

Uložit do Citace PRO