STRAŠILOVÁ, Zdeňka. Nová nábřeží - urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26312. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.
Uložit do Citace PRO