MAREŠ, Martin. ‘‘Plzeň – skrytý potenciál řek a nábřeží‘‘ [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26313. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Luboš Františák.
Uložit do Citace PRO