LUŽNÝ, Jiří. Muzeum textilního průmyslu v Brně [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26315. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Helena Zemánková.

Uložit do Citace PRO