KAČENKA, Juraj. Nová nábřeží - architektonicko urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26319. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.

Uložit do Citace PRO