ZÁMEČNÍKOVÁ, Klára. Návrh rozvoje podnikatelského plánu TK Orel Telnice [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26324. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.

Uložit do Citace PRO