KUBICA, Petr. Metody snižování hluku v konstrukci osobních vozidel [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26330. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Prokop.

Uložit do Citace PRO