VÍTEK, Michal. Metody měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26331. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Prokop.
Uložit do Citace PRO