ELŠÍK, Tomáš. Studie průběhu zakázky podnikem [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26334. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO