VILDOVÁ, Ilona. Podnikatelský plán - založení soukromé mateřské školy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26336. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO