OŠŤÁDAL, Josef. Možnosti softwaru SinuTrain Operate 4.4 při programování CNC obráběcích strojů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26341. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Polzer.
Uložit do Citace PRO